BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6743 / BTC - TCHQ

V/v xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Agrivina

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2015


Kính gửi: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Bộ Tài chính nhận được Phiếu chuyển Đơn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng về việc xem xét giải quyết kiến nghị về vấn đề truy thu thuế nhập khẩu nhà kính trồng hoa tạo tài sản cố định theo chính sách ưu đãi đầu tư của Công ty TNHH Agrivina (Công ty) tại công văn số 161 / AGR - BC ngày 20/4/2015. Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý Đại biểu đối với việc xem xét, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Về kiến nghị của Công ty, Bộ Tài chính xin có ý kiến trả lời Quý Đại biểu như sau:

 1. Thực hiện quy định về kiểm tra sau thông quan tại Luật Hải quan, trong năm 2014, Tổng cục Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Công ty. Kết quả kiểm tra sau thông quan xác định Công ty có nhập khẩu mặt hàng nhà kính trồng hoa gồm ba (03) loại:

  • Loại 1: Mặt hàng có tên khai báo "Nhà kính trồng hoa" được nhập khẩu hoàn chỉnh từ một nhà cung cấp, có tính năng hiện đại, có mái điều chỉnh nâng hạ tự động, có hệ thống điều khiển trung tâm, hệ thống cảm biến để thực hiện tính năng điều chỉnh thông số môi trường như tốc độ gió, bức xạ mặt trời, cường độ ánh sáng...

  • Loại 2: Mặt hàng có tên khai báo "Nhà kính trồng hoa" được nhập khẩu hoàn chỉnh từ một nhà cung cấp, nhưng không có hệ thống điều khiển trung tâm, không có hệ thống cảm biến, chỉ có mô tơ vách...

  Loại 3: Nhóm mặt hàng khai báo "Nhà kính trồng hoa" nhập khẩu không hoàn chỉnh (nhập khẩu riêng mái nhà, vách nhà), có cấu tạo và tính năng hoạt động tương tự nhà loại 1.

 2. Để đảm bảo việc xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan được chặt chẽ, phù hợp quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, ngày 20/6/2014 Tổng cục Hải quan có công văn số 7503 / TCHQ - KTSTQ (gửi kèm) xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan quản lý chuyên ngành) về việc áp dụng chính sách ưu đãi miễn thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu nêu trên của Công ty.

Ngày 14/7/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 4478 / BKHĐT - KTCN (gửi kèm) trả lời nhà loại 2 và nhà loại 3 nêu trên thuộc loại trong nước đã sản xuất được, cụ thể:

"2. Nhóm nhà loại 1 ("nhà kính trồng hoa"):

Căn cứ cấu tạo, vật liệu và nguyên lý hoạt động của nhóm nhà loại 1 cho thấy mặt hàng "nhà kính trồng hoa " khi còn nguyên khối (không tháo rời) thì thuộc nhóm 9406 và chưa có đơn vị nào trong nước đăng ký sản xuất, chế tạo mặt hàng này (được hiểu là không thuộc Thông tư số 04 / 2012 / TT - BKHĐT) .

Trường hợp Tổng cục Hải quan không dựa trên quan điểm "nhà kính trồng hoa " ở dạng nguyên khối nêu trên, mà tách ra thành các linh kiện và mặt hàng "nhà kính":

 • Một số linh kiện bao gồm hệ thống xử lý dữ liệu, tự động hóa, sensor thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.

 • Hiện nay các doanh nghiệp trong nước chưa đăng ký đã sản xuất được mặt hàng "nhà kính" để làm cơ sở cập nhật vào Thông tư số 04 / 2012 / TT - BKHĐT . Tuy nhiên, khi có đơn đặt hàng thì năng lực doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có thể sản xuất mặt hàng "nhà kính" bao gồm kính (và / hoặc tấm che bằng PE, PVC) và khung nhà bằng thép dùng trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, Công ty cổ phần xây dựng thép Tiên Phong (địa chỉ số 277 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp HCM), hoặc Công ty TNHH công nghiệp Hai My (địa chỉ: số 4 Xuân Diệu, phường 4, quận Tân Bình, Tp HCM) có thể sản xuất được mặt hàng"nhà kính " nêu trên.

 1. Nhóm nhà loại 2:. Do kết cấu chính của nhóm nhà loại 2 được làm bằng sắt thép nên thuộc nhóm hàng cấu kiện nhà lắp ghép theo phân nhóm 9406 và thuộc loại trong nước đã sản xuất được.

 2. Nhóm nhà loại 3: Do kết cấu chính của nhóm nhà loại 3 được làm bằng sắt hoặc thép và ở dạng chưa hoàn chỉnh nên phù hợp phân nhóm 7308 và thuộc loại trong nước đã sản xuất được. "

Ngoài ra, về áp dụng chính sách thuế đối với mặt hàng nhà kính nhập khẩu tạo tài sản cố định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn có công văn số 2811 / BKHĐT - KTCN ngậy 09/5/2014 trả lời Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng với nội dung hướng dẫn phân loại đối với nhà kính trồng hoa, trồng rau hoàn chỉnh dưới dạng tháo rời thành hai (02) loại như sau:

 • Loại "Nhà kính trồng hoa, trồng rau" có kết cấu thông thường, tương tự các mặt hàng nêu tại Thông tư số 04 / 2009 / TT - BKH ngày 23/7/2009 và Thông tư số 04 / 2012 / TT - BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì thuộc loại trong nước đã sản xuất được;

 • Loại "Nhà kính trồng hoa, trồng rau" có trang bị kết cấu đặc biệt, hệ thống điều khiển tự động hệ thống cảm biến để thực hiện tính năng điều chỉnh thông số môi trường như sản xuất như tốc độ gió, bức xạ mặt trời, cường độ ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm..., thuộc loại vật tư trong nước chưa sản xuất được.

  Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại 02 văn bản nêu trên, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định ấn định thuế đối với nhóm nhà loại 2 và nhóm nhà loại 3 nhập khẩu nêu trên của Công ty. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty cũng như xem xét thấu đáo ý kiến của Công ty về kết quả kiểm tra sau thông quan, ngày 07/10/2014, Tổng cục Hải quan có buổi làm việc với Công ty, đề nghị Công ty xem xét việc tách giá các bộ phận điều khiển, cảm ứng... để có thể giảm số thuế ấn định. Tuy nhiên, trong nội dung giải trình, Công ty khẳng định không tách được giá của từng bộ phận, không tách được giá của hệ thống điều khiển, khung nhà... trong tổng giá nhập khẩu. Vì vậy, Công ty chấp nhận hệ thống điều khiển không thể tách được phần giá trị trong giá trị của mặt hàng nhập khẩu và chấp nhận áp mã và tính thuế theo đặc trưng của chính của sản phẩm loại 2, loại 3. Đến nay, Công ty đã nghiêm túc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định ấn định thuế của Tổng cục Hải quan.

  3. Khi nhận được kiến nghị của Công ty, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan xem xét kỹ lưỡng các vấn đề có liên quan còn vướng mắc, chưa rõ ràng về chính nghiên cứu kỹ thì Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan thấy rằng, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là chưa rõ, chưa đầy đủ để có thể thuận lợi cho hải quan và doanh nghiệp áp dụng thực hiện chính sách. Cụ thể là:

 • Đối với nhóm nhà loại 1: theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được do chưa có đơn vị nào trong nước đăng ký sản xuất, nên được hiểu là không

  thuộc Thông tư 04 / 2012 / TT - BKHĐT . Nhưng đồng thời, cũng tại công văn này lại chỉ ra có hai doanh nghiệp trong nước có thể sản xuất được mặt hàng "nhà kính" nêu trên.

 • Đối với nhóm nhà loại 2 và nhà loại 3: theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được. Tuy nhiên, theo thực tế và ý kiến của Công ty thì: "loại nhà kính do Công ty nhập khẩu hiện chưa có doanh nghiệp nào trong nước sản xuất được. Nhà kính của Công ty có kích thước lên đến hơn 2 ha / nhà , chiều cao trên 9m, sức chịu gió 120 km / giờ , màng plastic chịu 28kg / m 2, chất lượng, chủng loại sắt thép, kỹ thuật tráng mạ, trọng lượng chịu lực... đều hơn hẳn các nhà do các doanh nghiệp trong nước đang thực hiện gia công lắp ráp (kích thước nhỏ, chiều cao hạn chế, khung nhà, cấu kiện sử dụng các loại thép chất lượng không đảm bảo hoặc bằng tôn cuốn, gió cấp 5-6 đã bị xoắn, vặn, sụp đổ)". Do vậy, theo ý kiến của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan cần phải kiểm chứng, khảo sát thực tế về năng lực, chất lượng, tính năng kỹ thuật đối với nhà loại 2 và nhà loại 3 do các doanh nghiệp trong nước sản xuất để xem xét, xác định cho phù hợp với thực tế.

Trước việc hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành chưa rõ, chưa cụ thể như nêu trên, để khuyến khích doanh nghiệp tham gia ứng dụng công nghệ và kỹ thuật sản xuất tiên tiến trong nông nghiệp, Bộ Tài chính thấy rằng cần phối hợp, trao đổi với các Bộ ngành liên quan khác như: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ để đánh giá thực tế năng lực sản xuất nhà kính của doanh nghiệp trong nước, từ đó sửa đổi, bổ sung, làm rõ về chính sách cho phù hợp với thực tiễn, nhằm vừa đảm bảo lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, vừa tạo thuận lợi cho cơ quan thực thi chính sách.

Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Quý Đại biểu và Công ty để phối hợp với các Bộ ngành xem xét, xử lý và xin trả lời để Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền được biết.

Trân trọng./.


KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn