BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6698 / TCHQ - TXNK

V/v thực hiện hướng dẫn tại công văn 4582 / BCT - XNK ; công văn số 3415 / BCT - XNK ; công văn số 3933 / BCT - XNK và công văn số 6260 / BCT - XNK của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

  • Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;

  • Cục Hải quan TP. Hà Nội;

  • Cục Hải quan TP. Đà Nẵng;

  • Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

  • Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thực hiện hướng dẫn tại các công văn số 4582 / BCT - XNK ngày 28/5/2014; số 10666 / BCT - XNK ngày 27/10/2014, số 3415 / BCT - XNK ngày 07/4/2015, số 3933 / BCT - XNK ngày 22/4/2015, số 6260 / BCT - XNK ngày 24/6/2015 của Bộ Công Thương về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống, chưa qua sử dụng không có giấy ủy quyền, có hợp đồng và chứng từ thanh toán trước ngày 12/5/2011 và các công văn số 13790 / TCHQ - TXNK ngày 13/11/2014, số 5751 / TCHQ - TXNK ngày 24/6/2015, số 5914 / TCHQ - TXNK ngày 30/6/2015 của Tổng cục Hải quan. Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại công văn số 2259 / HQBRVT - TXNK ngày 09/7/2014, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 1889 / HQQN - TXNK ngày 14/7/2014, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tại công văn số 5557 / HQHP - TXNK ngày 14/7/2014 và các công văn số 06 / 2014 / TH - TCHQ ngày 05/6/2014, số 08 / 2014 / TH - TCHQ ngày 18/8/2014 của Công ty TNHH Thái Hoàng (Đ/c: Số 41 Ngõ 88 Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tổng cục Hải quan xác nhận trị giá còn lại của các lô hàng doanh nghiệp được phép tiếp tục nhập khẩu theo quy định tại công văn số 4582 / BCT - XNK ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương được xác định trên cơ sở trị giá hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã thực tế thanh toán trừ đi trị giá khai báo theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng; Những nội dung khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan tại các công văn nêu trên.


Công ty TNHH Thái Hoàng cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung và chứng từ khai báo đã nộp cho cơ quan Hải quan.


Công văn này và phụ lục ban hành kèm theo công văn này thay thế công văn và Phụ lục ban hành kèm theo công văn số 11892 / TCHQ - TXNK ngày 01/10/2014 của Tổng cục Hải quan.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Cục Giám sát quản lý (để p / hợp t / hiện) ;

  • Công ty TNHH Thái Hoàng (để t / hiện) ;

  • Lưu: VT, TXNK-TG (Linh -3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hoàng Tuấn


PHỤ LỤC


XÁC NHẬN TRỊ GIÁ CÒN LẠI CỦA CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VÀ THANH TOÁN TRƯỚC NGÀY 12/5/2011

(Kèm theo công văn số 6698 / TCHQ - TXNK ngày 22 tháng 7 năm 2015)STT


Tổng trị giá hợp đồng (bao gồm phụ lục hợp đồng) / Trị giá thực tế đã thanh toán trước ngày 12/5/2011 (USD)


Tình hình nhập khẩu trước ngày 28/5/2014

Trị giá còn lại của các hợp đồng (bao gồm phụ lục hợp đằng) được phép tiếp tục nhập

khẩu theo quy định tại CV 4582 / BCT - XNK (USD)


Tên hàng


Tờ khai


Ngày đăng ký


Chi cục mở tờ khai


Đơn giá

khai báo


Số lượng

Tổng trị giá khai báo theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng của các tờ khai nhập khẩu trước ngày 12/5/2011 (USD)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (7)*(8)

(10) = (2)-(9)

I. Hợp đồng 18 - 10 / OEM - TH ngày 30/05/2010


1


209,000

Ô tô con mới 100%, tay lái thuận, dùng xăng không chì, loại 05 chỗ, nhãn hiệu: TOYOTA CAMRY SE DT: 2494cc, sx2010, 1 cầu, số tự động.


SK: 4T1BF3EK6BU156389


13074


9/8/2010


Chi cục HQ CK cảng HP KVI


17,000


1


17,000


63,000.00


2

Ô tô con mới 100% , tay lái thuận, dùng xăng không chì, Loại 05 chỗ, nhãn hiệu: LEXUS RX450H, DT: 3456cc, sx2010,2 cầu, số tự động, SK: JTJBC1BA1A2013788


13110


9/8/2010


Chi cục HQ CK cảng HP KVI


33,000


1


33,000


3

Ô tô con mới 100%, tay lái thuận, dùng xăng không chì, Loại 05 chỗ, nhãn hiệu: LEXUS RX450H, DT: 3456cc, sx2010, 2 cầu, số tự động, SK: JTJBC1BA2A2029398


13384


12/8/2010


Chi cục HQ CK cảng HP KVI


33,000


1


33,0004

Ô tô con mới 100%, tay lái thuận, dùng xăng không chì, loại 05 chỗ, nhãn hiệu LEXUS RX450H, DT: 3456cc, sx2010, 2 cầu, số tự động, SK: JTJBC1BA6A2029131


14706


31/08/2010


Chi cục HQ CK cảng HP KVI


33,000


1


33,000


5

Ô tô con mới 100%, tay lái thuận,dùng xăng không chì, loại 05 chỗ, nhãn hiệu RX350 AWD, DT: 3456cc, sx2010, 2 cầu, số tự động, SK: JTJBK1BA6A2427362


14871


6/9/2010


Chi cục HQ CK cảng HP KVI


30,000


1


30,000

II. Hợp đồng 19 - 10 / OEM - TH ngày 05/06/2010


6


254,000

Ô tô con 05 chỗ, mới 100%, hiệu: LEXUS RX350 AWD, dung tích xi lanh: 3456cc, 2 cầu, tay lái bên trái, động cơ xăng, số tự động, sx2010, SK: JTJBK1BA6B2012429, số máy: 2GRJ345998,

hàng không phải trả phí THC


796


24/01/2011


Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ


30,000


1


30,000


60, 000


7

Ô tô con chưa qua sử dụng tay lái thuận sử dụng xăng không pha chì, loại 05 chỗ, sx2010, 02 cầu, số tự động, DT: 3456cc, hiệu: LEXUS RX350 AWD, SK: 2T2BK1B AXBC091815


1367


20/01/2011


Chi cục HQ CK cảng HP KVI


30,000


1


30,000


8

Ô tô con mới 100%, tay lái thuận, dùng xăng không chì, loại 05 chỗ, nhãn hiệu TOYOTA CAMRY SE, DT: 2494cc, sx2010, 1 cầu, số tự động, SK: 4T1BF3EKXBU159103


13870


18/08/2010


Chi cục HQ CK cảng HP KVI


18,000


1


18,000


9

Ô tô con mới 100%, tay lái thuận, dùng xăng không chì, loại 08 chỗ, hiệu: LEXUS LX570, DT: 5663cc, sx2010, 2 cầu, số tự động. SK: JTJHY7AX7A4047923


13876


18/08/2010


Chi cục HQ CK cảng HP KVI


59,000


1


59,000


10

Ô tô con mới 100%, tay lái thuận, dùng xăng không chì, loại 05 chỗ, hiệu: TOYOTA CAMRY LE, DT: 2494cc, sx2010, 1 cầu, số tự động, SK: 4T4BF3EK5BR116956, SK:

4T4BF3EK9BR115261


13880


18/08/2010


Chi cục HQ CK cảng HP KVI


17,000


2


34,000


11

Ô tô mới 100%, tay lái thuận, dùng xăng không pha chì, số tự động, DT: 1798cc, 05 chỗ, sx2010, 01 cầu, hiệu: SCION XD. SK: JTKKU4B43A1001541 SK: JTKKU4B46A1003901


13241


19/08/2010


Chi cục HQ CK cảng HP KVIII


11,500


2


23,000

III. HỢP ĐỒNG 01 - 11 / OEM - TH ngày 16/01/2011


12


1,080,150

Ô tô con 05 chỗ, 4 cửa, kiểu SUV, mới 100%, hiệu: LEXUS RX350 AWD, DT: 3456cc, 02 cầu, tay lái


1666


2/3/2011

Chi cục HQ CK cảng


29,925


1


29,925


209,000


bên trái, động cơ xăng, số tự động, SX2010. SK: JTJBK1BA6B2016433

Đình Vũ


13

Ô tô con 07 chỗ, 4 cửa, kiểu SUV, mới 100%, hiệu: LEXUS GX460, DT: 4608 cc, 02 cầu, tay lái bên trái, động cơ xăng, số tự động, sx 2010, SK: JTJJM7FX8B5025107 SK: JTJJM7FX0B5021908


1666


2/3/2011


Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ


40,850


2


81,700


14

Ô tô con 05 chỗ, 05 cửa, kiểu SUV, mới 100%, hiệu: LEXUS RX350 AWD, DT: 3456cc, 02 cầu,

tay lái bên trái, động cơ xăng, số tự động, sx 2010, SK: 2T2BK1BA5BC098008


1945


15/03/2011


Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ


29,925


2


59,850


SK: 2T2BK1BA2BC097849


15

Ô tô con 07 chỗ, 5 cửa kiểu SUV, MỚI 100%, hiệu: LEXUS GX460 PREMIUM, DT: 4608cc, 02 cầu,

tay lái bên trái, động cơ xăng, số tự động, sx: 2010, SK: JTJJM7FX4B5026304

SK: JTJJM7FX4B5021698 SK: JTJJM7FX2B5026575


1988


16/03/2011


Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ


40,850


3


122,550


16

Ô tô con 05 chỗ, 4 cửa, kiểu sedan, mới 100%, hiệu: MERCEDES BENZ S550 4MATIC, DT:

5461cc, 02 cầu, tay lái bên trái, động cơ xăng, số tự động, sx: 2010, SK: WDDNG8GB1BA372117


1989


16/03/2011


Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ


71,250


1


71,250


17

Ô tô con 05 chỗ, 4 cửa, kiểu sedan, mới 100% hiệu: TOYOTA CAMRY SE, DT: 2494cc, 01 cầu, tay lái bên trái động cơ xăng, số tự động, sx:2010,

SK: 4T1BF3EK8BU664332 SK: 4T1BF3EK8BU663999


2019


16/03/2011


Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ


18,525


2


37,050


18

Ô tô 05 chỗ, 05 cửa, kiểu SUV, mới 100%, hiệu: LEXUS RX350 AWD, DT: 3456cc, 02 cầu, tay lái bên trái, động cơ xăng, số tự động, sx: 2010,

SK: JTJBK1BA7B2017266 SK: JTJBK1BA4B2017175 SK: JTJBK1BA6B2017209


2825


13/04/2011


Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ


29,925


3


89,775


19

Ô tô con 05 chỗ, 5 cửa, kiểu SUV, MỚI 100%, hiệu: LEXUS RX350 AWD, DT: 3456 cc, 2 cầu,

tay lái bên trái, động cơ xăng, số tự động, sx: 2010, SK: JTJBK1BA9B2017088

SK: JTJBK1BA0B2434339


2826


13/04/2011


Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ


29,925


2


59,850


20

Xe ôtô con 7 chỗ, 5 cửa, kiểu SUV, mới 100%, hiệu: LEXUS GX460 PREMIUM, dung tích xi lanh: 4608cc, 2 cầu, tay lái bên trái, động cơ xăng,


2826


13/04/2011

Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ


40,850


1


40,850


số tự động, năm SX: 2010 SK: JTJJM7FX1B5026728


21

Xe ôtô con 5 chỗ, 5 cửa, kiểu SUV, mới 100%, hiệu LEXUS RX350 AWD, dung tích xi Ianh: 3456cc, 2cầu, tay lái bên trái, động cơ xăng, số tự động,


Sản xuất 2010:

SK: JTJBK1BA3B2017281

Sản xuất 2011:

SK: JTJBK1BA0B2435250


2832


13/04/2011


Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ


29,925


2


59,850


22

Xe ôtô con 5 chỗ, 5 cửa, kiểu Suv, mới 100%, hiệu LEXUS RX350 AWD, dung tích xi lanh: 3456cc, 2 cầu, tay lái bên trái, động cơ xăng, số tự động, năm SX: 2011,

SK: JTJBK1BA6B2435026


3485


4/5/2011


Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ


29, 925


1


29, 925


23

Xe ôtô con 7 chỗ, 5 cửa, kiểu Suv, mới 100%, hiệu: LEXUS GX460 PREMIUM, dung tích xi lanh: 4608cc, 2 cầu, tay lái bên trái, động cơ xăng, số tự động, năm SX: 2011 SK: JTJJM7FX4B5028117


3485


4/5/2011


Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ


40, 850


1


40, 850


24

Xe ôtô 8 chỗ, 5 cửa, kiểu Suv, mới 100% hiệu LEXUS LX570 dung tích xi lanh: 5663, 2 cầu, tay lái bên trái, động cơ xăng, số tự động, năm SX: 2011, SK: JTJHY7AX9B4065177 chung cont với TK: 3524NKD01


3522


4/5/2011


Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ


58,900


1


58,900


25

Xe ôtô con 5 chỗ, 5 cửa, kiểu Suv, mới 100%, hiệu LEXUS RX350 AWD, dung tích xi lanh: 3456cc, 2 cầu, tay lái bên trái, động cơ xăng, số tự động, năm SX: 2011,

SK: JTJBK1BA3B2434366


3934


14/05/2011


Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ


29, 925


1


29, 925


26

Xe ôtô 8 chỗ, 5 cửa, kiểu Suv, mới 100% hiệu LEXUS LX570 dung tích xi lanh: 5663cc, 2 cầu, tay lái bên trái, động cơ xăng, số tự động, năm SX: 2011, SK: JTJHY7AX4B4065281


3934


14/05/2011


Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ


58,900


1


58, 900

IV. Hợp đồng 02 - 11 / OEM - TH ngày 10/04/2011: Chưa phát sinh nhập khẩu

700, 000

700, 000