Thủ tục kê khai thuế

Thông tư 110/2015/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110 / 2015 ...
Tue, 2 Aug, 2016 at 4:47 PM
Công văn 3065/TCT-QLN Hồ sơ miễn tiền chậm nộp tiền thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 4 Aug, 2016 at 1:23 PM
Quyết định 1617/QĐ-BTC Đính chính Quyết định 1314/QĐ-BTC và 1315/QĐ-BTC thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1617 / QĐ - ...
Thu, 4 Aug, 2016 at 4:32 PM
Công văn 4092/TCT-DNL Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với điện nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- ...
Thu, 11 Aug, 2016 at 1:49 PM
Quyết định 1201/QĐ-TCT Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho NNT
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Tue, 23 Aug, 2016 at 5:23 PM
Công văn 3136/TCT-CS Kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Tue, 23 Aug, 2016 at 5:27 PM
Công văn 3332/TCT-CS Kê khai nghĩa vụ thuế trong hợp đồng BT
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Wed, 24 Aug, 2016 at 1:54 PM
Công văn 3619/TCT-CS Thực hiện Thông tư 119/2014/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Wed, 24 Aug, 2016 at 2:49 PM
Công văn 3630/TCT-DNL Kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại đơn vị hạch toán phụ thuộc
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Fri, 26 Aug, 2016 at 9:57 AM
Công văn 5836/CT-TTHT Chính sách thuế
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Tue, 12 Jul, 2016 at 11:20 PM