Thủ tục kê khai thuế

Công văn 3848/TCT-CS Kê khai thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Tue, 18 Oct, 2016 at 9:49 AM
Công văn 3921/TCT-KK Khôi phục mã số thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Thu, 14 Jul, 2016 at 4:12 AM
Nghị định 170/2013/NĐ-CP Nghị định 170/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 170 / 2013 / NĐ...
Tue, 18 Oct, 2016 at 9:53 AM
Công văn 9933/BKHĐT-KTCN Công văn 9933/BKHĐT-KTCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc làm rõ danh mục vật tư trong nước đã sản xuất được
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9933/BKHĐT-KTCN V...
Sun, 26 Jun, 2016 at 6:33 PM
Công văn 9933/BKHĐT-KTCN Công văn 9933/BKHĐT-KTCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc làm rõ danh mục vật tư trong nước đã sản xuất được
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9...
Wed, 19 Oct, 2016 at 10:59 AM
Công văn 4332/TCT-TNCN Khiếu nại về đối tượng được hoàn thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Wed, 19 Oct, 2016 at 11:26 AM
Công văn 4308/TCT-VP Trả lời đơn của công dân
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Wed, 19 Oct, 2016 at 11:27 AM
Công văn 4531/TCT-KK Khôi phục mã số thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 20 Oct, 2016 at 4:46 PM
Công văn 58/TCT-KK Hướng dẫn kê khai thuế GTGT
src="58_TCT_KK_2014_Vv_Huong_dan_ke_khai_thue_GTGT / Image_001 .png" height="1" width="340"> src="58_TCT_KK_2014...
Thu, 14 Jul, 2016 at 11:12 AM
Công văn 1219/TCT-KK Giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Fri, 28 Oct, 2016 at 3:12 PM