Thủ tục kê khai thuế

Công văn 1225/TCT-KK Kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Fri, 28 Oct, 2016 at 3:17 PM
Công văn 1155/TCT-KK Khai thuế giá trị gia tăng tập trung
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Fri, 28 Oct, 2016 at 3:19 PM
Công văn 1242/TCT-KK Phạt chậm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Fri, 28 Oct, 2016 at 3:20 PM
Công văn 1157/TCT-KK Thời hạn kê khai khấu trừ đối với hóa đơn bỏ sót
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Fri, 28 Oct, 2016 at 3:38 PM
Công văn 1582/TCT-DNL Kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi nhánh hoạt động địa bàn thành phố Cần Thơ
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Tue, 1 Nov, 2016 at 2:38 PM
Công văn 1406/TCT-KK Phân loại hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Thu, 14 Jul, 2016 at 1:11 PM
Công văn 249/THTK-ANTT Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về chữ ký số
BỘ TÀI CHÍNH CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----...
Tue, 1 Nov, 2016 at 4:51 PM
Quyết định 329/QĐ-TCT Quyết định 329/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình quản lý đăng ký thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- Số: 329 / QĐ - TCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày ...
Thu, 14 Jul, 2016 at 1:13 PM
Công văn 4104/CT-TTHT Chính sách thuế
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------...
Fri, 4 Nov, 2016 at 2:07 PM
Công văn 2647/TCT-KK Khôi phục mã số thuế
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Wed, 16 Nov, 2016 at 9:20 AM