Thuế thu nhập cá nhân

Công văn 1754/TCT-TNCN Khấu trừ, kê khai thuế thu nhập cá nhân tại hội sở ngân hàng
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Sun, 17 Jul, 2016 at 12:18 AM
Công văn 1783/TCT-TNCN Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương dạy thêm giờ
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Sun, 17 Jul, 2016 at 12:24 AM
Công văn 1834/TCT-TNCN Xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Sun, 17 Jul, 2016 at 12:27 AM
Công văn 1894/TCT-TNCN Chính sách thuế thu nhập cá nhân
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Sun, 17 Jul, 2016 at 12:37 AM
Công văn 223/TCT-TNCN Chính sách thuế thu nhập cá nhân
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 9:04 PM
Quyết định 06/2016/QĐ-TTg Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06 ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 10:31 PM
Quyết định 07/2016/QĐ-TTg Miễn thuế TNCN đối với cá nhân là người VN làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07 ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 10:32 PM
Công văn 5925/CT-HTr Chính sách thuế thu nhập cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 10:36 PM
Công văn 6301/CT-HTr Chính sách thuế thu nhập đối với cá nhân đại lý bán hàng đa cấp
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 10:44 PM
Công văn 6460/CT-HTr Đăng ký người phụ thuộc và quyết toán thuế TNCN cho người lao động tại Chi nhánh
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 10:54 PM