Thu BHXH - BHYT

Công văn 542/BHXH-THU Lãi xuất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHYT
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phú...
Thu, 21 Jul, 2016 at 2:43 PM
Công văn 777/BHXH-BT Hướng dẫn nội dung về thu bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Thu, 21 Jul, 2016 at 5:40 PM
Công văn 1722/UBND-VX Tăng cường biện pháp xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Mon, 25 Jul, 2016 at 1:39 PM
Công văn 2026/BHXH-BT Thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định 47/2016/NĐ-CP
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ---------- Số: 2026 / BHXH - BT V/v thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định s...
Tue, 26 Jul, 2016 at 10:13 AM
Công văn 1185/BHXH-THU Hướng dẫn nghiệp vụ thu bảo hiểm y tế
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HCM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -...
Wed, 27 Jul, 2016 at 10:17 AM
Công văn 279/BHXH-PT Thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -...
Wed, 27 Jul, 2016 at 10:18 AM
Công văn 630/TB-BHXH Điều chỉnh Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...
Wed, 27 Jul, 2016 at 11:20 AM
Công văn 1207/TB-BHXH Thu, nộp tiền BHYT theo hộ gia đình tháng 4-2015
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỔ CHÍ MINH Số : 1207/TB-BHXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...
Wed, 27 Jul, 2016 at 1:35 PM
Công văn 1339/BHXH-KHTC Mở tài khoản thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn tại hệ thống BIDV
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ...
Wed, 27 Jul, 2016 at 1:49 PM
Công văn 1557/BHXH-KHTC Thông báo chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Vietinbank
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph...
Thu, 28 Jul, 2016 at 9:11 AM