Thu BHXH - BHYT

Công văn 4407/BHXH-BT Hướng dẫn giải quyết vướng mắc về thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Mon, 19 Sep, 2016 at 10:28 AM
Công văn 3780/BHXH-THU Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương tối thiểu vùng mới
BẢO HIỂM XÃ HỘIVIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ...
Tue, 20 Sep, 2016 at 11:19 AM
Công văn 3782/BHXH-THU Hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...
Wed, 21 Sep, 2016 at 1:45 PM
Công văn 3962/BHXH-KHTC Thí điểm mở tài khoản thu BHXH, BHYT, BHTN tại hệ thống Vietcombank
src="3962_BHXH_KHTC_2014_Vv_Thi_diem_mo_tai_khoan_thu_BHXH_BHYT_BHTN_tai_he_thong_Vietcombank / Image_001 .png" height="1132" width=&qu...
Wed, 13 Jul, 2016 at 10:39 AM
Công văn 4064/BHXH-THU Thay đổi trong chính sách thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01-01-2015
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phú...
Mon, 26 Sep, 2016 at 2:13 PM
Công văn 212/BHXH-QLT Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------...
Mon, 20 Jun, 2016 at 11:38 PM
Công văn 489/BHXH-BT Hướng dẫn nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết chế độ BHXH
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 489/BHXH-BT V/...
Tue, 21 Jun, 2016 at 2:44 AM
Công văn 7295/UBND-VX Công văn 7295/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc truy thu bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 29 Sep, 2016 at 3:28 PM
Công văn 5119/TB-BHXH Thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH-BHYT cho người lao động năm 2013
BAa HIEM xA HQI VI.€T NAM CQNG HOA xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM BAo HIEM XX HQI TP.HO cHi MINH DQcl~p - T\f do - H,nh phuc s6;51~TB ...
Thu, 14 Jul, 2016 at 8:19 AM
Công văn 03/BHXH-THU Tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2014
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03...
Thu, 14 Jul, 2016 at 8:19 AM