Chi BHXH - BHYT

Công văn 848/BHXH Hướng dẫn bổ sung số tài khoản và chi trả chế độ ngắn hạn cho NLĐ
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph...
Fri, 8 Jul, 2016 at 4:36 PM
Công văn 3804/BHXH-CSXH Hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH Bộ Quốc phòng
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Mon, 18 Jul, 2016 at 3:22 PM
Công văn 04/BHXH-CST Hướng dẫn thêm chi tiết tại phần 3 của công văn số 3995/BHXH-NVGĐ1
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh p...
Mon, 18 Jul, 2016 at 4:07 PM
Công văn 4653/BHXH-TCKT Hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Mon, 18 Jul, 2016 at 4:08 PM
Công văn 5390/BHXH-DVT Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo Thông tư 40/2014/TT-BYT
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Mon, 18 Jul, 2016 at 5:02 PM
Công văn 5202/BHXH-CSYT Thanh toán thuốc điều trị ung thư
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: ...
Thu, 7 Jul, 2016 at 6:01 AM
Công văn 4186/BHXH-NVGĐ1 Hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí điều trị viêm gan C
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- Số: 4186 / BHXH - NVGĐ1 V/v: hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí điều trị vi...
Fri, 22 Jul, 2016 at 2:12 PM
Công văn 768/BHXH-CSYT Thanh toán dịch vụ kỹ thuật X-quang số hóa và điện giải đồ
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...
Mon, 25 Jul, 2016 at 2:48 PM
Công văn 1908/BHXH-DVT Hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc y học cổ truyền theo Thông tư 05/2015/TT-BYT
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:...
Thu, 28 Jul, 2016 at 1:09 PM
Công văn 2172/BHXH-DVT Thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- S...
Fri, 29 Jul, 2016 at 2:15 PM