Lĩnh vực hải quan khác

Công văn 7054/TCHQ-VP Đính chính công văn 6157/TCHQ-GSQL
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7054/TCHQ-VP V/v đính chính cô...
Thu, 13 Dec, 2018 at 2:57 PM
Công văn 7112/TCHQ-PC Vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7112/TCHQ-PC V/v vướng mắc tro...
Wed, 26 Dec, 2018 at 11:11 AM
Công văn 7125/TCHQ-TXNK Trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Smartplay Origin Keno
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7125/TCHQ-TXNK V/v trả lại hồ...
Wed, 26 Dec, 2018 at 11:12 AM
Công văn 759/CNTT-YTĐT2 Danh sách thủ tục hành chính đã và sẽ triển khai cơ chế một cửa quốc gia có thu phí, lệ phí của Bộ Y tế
BỘ Y TẾ CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 759/CNTT-YTĐT2 V/v danh sách cá...
Wed, 26 Dec, 2018 at 11:35 AM
Công văn 7565/TCHQ-TXNK Xử lý vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7565/TCHQ-TXNK V/v xử lý vướng m...
Wed, 9 Jan, 2019 at 3:15 PM
Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT Quy định về XNK giống cây trồng; vật nuôi, nguồn gen cây trồng; NK thuốc BVTV và vật thể trong Danh mục thuộc diện kiểm dịch thực vật
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2018/TT-BNNPTNT Hà Nộ...
Wed, 16 Jan, 2019 at 12:59 PM
Thông tư 56/2018/TT-BCT Hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam - Lào
BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 201...
Wed, 16 Jan, 2019 at 1:05 PM
Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/TT-BNNPTNT Hà Nộ...
Thu, 17 Jan, 2019 at 11:18 AM
Thông tư 51/2018/TT-BCT Sửa đổi Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT
BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/2018/TT-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng 12 nă...
Thu, 17 Jan, 2019 at 11:54 AM
Công văn 34/TCHQ-PC Xử lý tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu theo thủ tục hành chính
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/TCHQ-PC V/v xử lý tang vật,...
Tue, 22 Jan, 2019 at 6:18 PM