Doanh nghiệp

Công văn 10856/VPCP-KTTH Nộp lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp
    VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----...
Thu, 7 Jul, 2016 at 2:52 PM
Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
    CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------...
Thu, 7 Jul, 2016 at 3:38 PM
Công văn 2421/TTg-KTN Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
    THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phú...
Thu, 7 Jul, 2016 at 3:47 PM
Thông tư 03/2016/TT-BCT Quy định chi tiết Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03 / 201...
Sat, 16 Jul, 2016 at 11:53 PM
Quyết định 1570/QĐ-BCT Bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1570 / Q...
Sat, 16 Jul, 2016 at 11:55 PM
Quyết định 1654/QĐ-BCT Chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
BỘ CÔNG THƯƠNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1654 ...
Sat, 16 Jul, 2016 at 11:56 PM
Công văn 3066/VPCP-ĐMDN Báo cáo việc chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp Sông Con
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3...
Sat, 16 Jul, 2016 at 11:58 PM
Công văn 3113/VPCP-KTN Đổi tên nhà thầu TNK Vietnam B
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  Số: 3113 / VPCP - KTN V / v đổi tên nhà thầu TNK Vietnam B.v. thành Rosneft Vietnam B.v. PSC Lô 05...
Sat, 16 Jul, 2016 at 11:58 PM
Công văn 3188/VPCP-KTTH Thu, nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3...
Sat, 16 Jul, 2016 at 11:59 PM
Công văn 4408/BGTVT-KHĐT Triển khai đầu tư dự án kết nối với tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ...
Sun, 17 Jul, 2016 at 12:03 AM