Kế toán

Công văn 2195/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2014
BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 25 Aug, 2016 at 5:32 PM
Thông tư 24/2014/TT-NHNN Hoạt động bảo hiểm tiền gửi
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Fri, 26 Aug, 2016 at 9:06 AM
Công văn 29/2014/TTLT-BGDĐT- Quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lậ...
Fri, 26 Aug, 2016 at 9:09 AM
Thông tư 1712/QĐ-NHNN Quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số...
Tue, 30 Aug, 2016 at 3:45 PM
Thông tư 137/2014/TT-BTC Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 137 / 2014 /...
Tue, 13 Sep, 2016 at 10:25 AM
Thông tư 146/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146 / 2...
Tue, 13 Sep, 2016 at 10:32 AM
Thông tư 147/2014/TT-BTC Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147 / 2014 ...
Tue, 13 Sep, 2016 at 10:47 AM
Công văn 13483/BTC-THTK Cung cấp miễn phí bản quyền phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA6
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13483 / BT...
Thu, 15 Sep, 2016 at 10:10 AM
Thông tư 153/2014/TT-BTC Xem xét, thẩm tra, chấp thuận khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp
BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 153 / 2014 /...
Thu, 15 Sep, 2016 at 10:11 AM
Công văn 1582/SGDHN-TTTP Đề nghị dự đợt test Hệ thống E-BTS
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...
Thu, 15 Sep, 2016 at 10:27 AM